Viestinnän asiantuntijoiden palkkasuositus 2020–2022

Viestin vähimmäispalkkasuosituksesta saat tukea palkkaneuvotteluun tai työnhakuun. Suositus on tarkoitettu erityisesti niille yksityissektorilla toimiville, joiden työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta.

Vähimmäispalkkasuosituksessamme vähimmäispalkka määritellään työn vaativuuden mukaan. Suosituksessamme on määritelty erilliset kuvaukset

  • asiantuntijatason
  • vaativan asiantuntijatason
  • päällikkötason ja
  • johtotason tehtäville.

Suorittavan työn vaativuustasoa suosituksessamme ei enää ole, sillä viestinnän työ katsotaan vaativuudeltaan lähtökohtaisesti asiantuntijatyöksi.

Tutustu viestinnän asiantuntijoiden vähimmäispalkkasuositukseen tästä!