Millainen on tyypillinen viestijän työnkuva? Onko yksityisen ja julkisen sektorin viestijöissä eroa? Mikä on viestijän mediaanipalkka? Kyselytutkimus kaikille viestijöille on avoinna syyskuun kahden ensimmäisen viikon ajan. 

Viestinnän ala 2021 -tutkimus

Suomen laajin ja tärkein viestinnän alan ammattilaisten työnkuvan kehityksen ja ammattiosaamisen kartoitus on käynnissä. Tutkimusraportista saadaan tietoa muun muassa alan mediaanipalkoista. Edellinen Viestinnän ala -tutkimus on tehty vuonna 2019.

Viesti ry: lisäksi tutkimuksen tilaajina ovat ProCom ja Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry. Tänä vuonna tutkimus poikkeaa aiemmista siten, että tutkimuskysely on avoin kaikille alan työntekijöillä – ei vain tutkimuksen taustajärjestöjen jäsenille. Lisäksi tutkimuksen nimi on muuttunut aiemmasta “viestinnän ammattilaiset -tutkimuksesta”.

Tutkimuksen tuloksilla kehitetään viestinnän alaa

Viestinnän ala -tutkimuksella saamme tärkeää tutkimukseen perustuvaa tietoa muun muassa viestijän asemasta, osaamisesta, viestinnän arvostuksesta, palkkauksesta ja ylitöiden korvaamisesta.

Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla pyritään kehittämään alaa ja erityisesti niitä epäkohtia, jotka nousevat esiin tuloksista. Lisäksi tulosten perusteella päivitetään alan palkkasuositukset ja saadaan tärkeää tietoa toimialakohtaisista mediaanipalkoista.

Vastaa kyselyyn 15.9.2021 mennessä 

Vastaaminen vie aikaa arviolta 15 – 20 minuuttia.

Kyselylomakkeessa on kaikille yhteisiä, mutta myös nimike- ja järjestökohtaisia kysymyksiä.

Jäsenet saavat linkin kyselyyn sähköpostitse

Viestin, ProComin ja JATin jäsenet saavat henkilökohtaisen osallistumislinkin sähköpostitse. Henkilökohtaista linkkiä ei tule jakaa eteenpäin.

Myös muut viestinnän ammattilaiset voivat osallistua

Tutkimukseen voi osallistua myös, vaikka ei ole Viestin, ProComin tai JATin jäsen.

Ei-jäsenten kyselylomake

Tutkimuksen toteuttaa ProComin, Viestin ja JATin toimeksiannosta IROResearch. Tutkimusraportti valmistuu marraskuussa, ja se julkaistaan tutkimuksen tilaajajärjestöjen nettisivuilla.

Yhteystietonsa ilmoittaneiden vastaajien kesken arvotaan neljä lahjakorttia

Yhteystietonsa ilmoittaneiden vastaajien kesken arvotaan neljä 70 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Yhteystietoja ja vastauksia ei yhdistetä raportoinnissa. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kyselyyn voi vastata myös osallistumatta arvontaan.

Me allekirjoittajat toivomme, että annat aikaasi tähän tärkeään kyselyyn. Vain siten voimme saada luotettavaa tutkimusmateriaalia, jonka avulla ammattiyhteisöt voivat edistää jäsentensä etuja ja viestintäalan kehitystä.

Tutkimusterveisin
Elina Melgin, toimitusjohtaja, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viesti ry – Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö
Nilla Hietamäki, puheenjohtaja, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT)

Yhteydenotot teknisissä ongelmissa
tutkimus (at) iro.fi