Työttömyysturva

Työttömyys ja lomautus ovat tavallisia vaiheita lähes jokaisen uralla. Voit saada lomautusjakson tai työttömyyden aikana rahallista tukea. Tutustu ohjeisiimme siitä, miten toimia työttömyys- ja lomautustilanteissa.

Kassan jäsenenä olet tietyin ehdoin oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden aikana. Kun olet liittynyt Viestiin, olet tehnyt päätöksen siitä, haluatko liittyä myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseneksi. Erkon jäsenyys sisältyy Viestin jäsenmaksuun. Jos et ole Viestiin liittyessäsi liittynyt myös Erkon jäseneksi, voit tehdä sen nyt tällä sivulla.

Toimi näin, jos jäät työttömäksi

 • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittaudu työnhakijaksi myös, jos työnantajasi on muuttanut työsuhteesi tai virkasi osa-aikaiseksi, jotta voit hakea työttömyyskassalta soviteltua päivärahaa.
 • Käynnistä työnhaku heti ja pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaan. Työttömyyskassa voi ottaa omavastuuaikaa ja/tai maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.
 • Käynnistä työnhaku verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla tunnistautuen.
 • Noin kahden viikon työttömyyden jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenenä lähetät ansiopäivärahahakemuksesi Erkoon. Voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse työttömyyskassaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.
 • Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien, jotta kassa voi huomioida mahdollisen omavastuuajan. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai neljältä täydeltä kalenteriviikolta (maanantai – sunnuntai). Hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli kolme kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 • Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (muun muassa työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon muun muassa silloin, kun kyse on työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta.
 • Tee jäsenrekisteriimme ilmoitus työtilanteesi muutoksesta joko verkossa tai ottamalla yhteyttä jäsensihteereihin.
 • Jäsenmaksu peritään Erkon maksamista etuuksista automaattisesti.

Työttömyysturvaa koskevan lain mukaan saat ansiosidonnaisen päivärahan, jos täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Se edellyttää, että olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa tarkastelujakson eli työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja että työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Vaatimuksina ovat myös, että olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään puoli vuotta ennen työttömyyden alkua ja että kokoaikatyön palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava ollut vähintään 1 211 euroa kuukaudessa.

Freelancerin työaika ja palkka saattavat jäädä niin alhaisiksi, että ehdot viikkotyöajasta tai ansiotasosta eivät täyty. Työssäoloehtoa voi kerryttää useammasta työsuhteesta 40 tuntiin saakka. Lue lisää täältä.

Opiskelija voi kerryttää itselleen työssäoloehtoa opiskelujensa aikana. Päätoiminen opiskelu pidentää tarkastelujaksoa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla viestintää.

Osa-aikaisesti työskentelevän kannattaa säilyttää palkkakuitit, työtodistukset ja mahdolliset tuntilistat. Kirjaa viikoittain muistiin työaikasi ja palkkasi. Päivärahaa haettaessa tiedot ovat tarpeellisia Erkolle. Lisätietoa työttömyysturvasta saat suoraan työttömyyskassasta, www.erko.fi.

Viestin yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten täytyy itse liittyä ammatinharjoittajien työttömyyskassaan, Suomen Yrittäjien Työttömyyskassaan (SYT) tai Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT).

Lomautus

Voit saada ansioihin suhteutettua päivärahaa lomautuksen tai vapaaehtoisen vuorotteluvapaan ajalta.

Lomautus katsotaan kokoaikaiseksi, jos se kestää kalenteriviikon. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa. Jos työaikaasi on lyhennetty lomautuksen takia, voit hakea soviteltua päivärahaa.

Päätös lomautuksesta kuuluu työnantajalle. Työntekijän ei tule sopia lomautuksesta, koska sopiminen saattaa vaikuttaa työttömyyspäivärahaoikeuteen.

Jos sinut lomautetaan, toimi näin

 • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
 • Käynnistä työnhakusi pikimmiten. Työhaku käynnistetään ensisijaisesti verkossa, osoitteessa te-palvelut.fi pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla tunnistautuen.
 • Noin kahden viikon lomautuksen jälkeen voit hakea työttömyyskorvausta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenenä lähetät ansiopäivärahahakemuksesi Erkoon. Voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse työttömyyskassaan. Muista liitteet.
 • Täytä hakemus ensimmäisestä lomautuspäivästäsi lähtien, jotta kassa voi huomioida mahdollisen omavastuuajan. Lomautuksen jatkuessa lähetä hakemukset aina kalenterikuukausittain. Merkitse hakemukseen kuitenkin tilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta, vaikka kuukausi alkaisi tai päättyisi kesken kalenteriviikon. Hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden sisällä lomautuspäivistä, joita hakemus koskee. Yli kolme kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 • Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (muun muassa työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon muun muassa silloin, kun kyse on työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta.
 • Tee jäsenrekisteriimme ilmoitus työtilanteesi muutoksesta joko verkossa tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.
 • Jäsenmaksu peritään Erkon maksamista etuuksista automaattisesti.

Lisätietoa lomautuksesta, sekalomautuksesta, lyhennetystä työviikosta ja lomautuksesta lyhennetyssä työajassa löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon sivuilta ja TE-toimiston asiointiohjeista.