Työsopimuspohja & muistilista

Mitä yksityiskohtaisemmin työtehtävät ja niiden suoritustapa sekä työsuhteen muut ehdot on työsopimuksessa määritelty, sitä rajoitetumpi on lähtökohtaisesti työnantajan oikeus poiketa niistä työnjohto-oikeuden nojalla. Katso alla olevasta listasta, mitä työsopimuksessa on vähintään oltava.

 

Työsopimuksen muistilista

 • Työnantajan ja työntekijän täydellinen nimi, henkilö- ja y-tunnus, koti- tai liikepaikka sekä yhteystiedot
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työsopimuksen kesto:
  • voimassaoloaika toistaiseksi tai
  • määräaikainen työsopimus: päättymispäivä ja määräaikaisuuden peruste
 • Työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Alalla sovellettava työehtosopimus (esim. KVTES)
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Säännöllinen työaika
 • Korvaus päivystystyöstä (esim. somepäivystys tai mediapuhelin)
 • Hälytyskorvaus (kriisiviestintätilanteet)
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

Oletko laatimassa työntekijällesi työsopimusta etkä tiedä, mistä aloittaisit? Tässä esimerkkipohja (Työsuojelu.fi):

TYÖSOPIMUSPOHJA