Podcast

Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti ry:n podcastissa puhutaan viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.

Kuuntele Tiedotusosastoa! Löydät Tiedotusosaston myös Spotifysta!

Informaatiovaikuttaminen ja sodankäynti somessa

Sosiaalisella medialla on ollut Ukrainan sodassa poikkeuksellinen rooli. Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen johtaja Jānis Sārts on sanonut, että sotaa käydään nyt ensimmäistä kertaa reaaliajassa somessa.

Miten Ukraina on onnistunut tuomaan pääviestinsä niin vahvasti esiin somessa ja saanut samalla länsimaat näyttävästi puolelleen? Miten sotaa käydään meemeillä ja voiko Google-hauilla ennustaa sodan alkamista? Miten Venäjän ja Kiinan informaatiovaikuttaminen eroavat toisistaan? Miten olemme Suomessa varautuneet informaatiovaikuttamiseen ja miten voimme jatkossakin suojautua siltä?

Näistä teemoista Tiedotusosasto-podcastissamme on puhumassa everstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen. Haastattelijana Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Miksi viranomainen roikkuu somessa?

Ajoittain julkisuudessa nousee esiin keskustelua siitä, pitääkö verorahoja tuhlata niinkin turhaan asiaan kuin valtion viranomaisviestintä. Pahinta arvostelijoiden mielestä vaikuttaa olevan se, että viranomainen roikkuu työajallaan somessa.

Mikä merkitys on viranomaisviestinnällä, millaista on strateginen someviestintä ja pitääkö viraston ylipäätään olla somessa?

Näistä teemoista Tiedotusosasto-podcastissamme on puhumassa Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki. Haastattelijana on Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Viestinnän rooli johtoryhmässä

Viestinnän työ on lähestynyt organisaatioiden strategista ydintä, mutta edelleen harva johtava viestijä on mukana johtoryhmässä. Kun johtoryhmän portit aukeavat, siellä pitäisi myös toimia oikein.

Monelle viestijälle tulee yllätyksenä se, ettei johtoryhmässä puhutakaan viestinnästä, vaan keskiössä ovat täysin muut asiat. Fortumin ja Metson entisen viestintäjohtajan Helena Aatisen mukaan voi olla pikemminkin huono asia, jos joryssä käsitellään viestintää. Miksi näin, se selviää tässä jaksossa.

Johtoryhmässä viestijä on johtaja, ei vain viestijä. Silti Aatinen rohkaisee ottamaan vastaan myös vähäpätöisen oloiset tehtävät ilolla, sillä jos viestijä ei ota auta niissä, eivät johtajat halua tulla viestijän luokse isommissakaan asioissa. Haastattelijana on Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Kuntaviestintä – viestintää kaikesta inhimillisestä ja epäinhimillisestä

Miten kuntaviestintä poikkeaa yritysviestinnästä, vai poikkeaako mitenkään? Onko mahdollista tavoittaa kaikki kuntalaiset jopa Helsingin kokoisessa kaupungissa, kun sana pitää saada kaikille elämäntilanteesta, kielitaidosta tai teknologiaosaamisen tasosta riippumatta? Yrittävätkö poliitikot vaikuttaa kaupungin viestinnän suuntiin? Millainen koronanyrkki Helsingin kaupungilla jauhaa ja olisiko valtakunnan viestinnällä ehkä jotakin oppimista siitä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tässä jaksossa vastaa Helsingin kaupungin viestintäjohtaja, entinen Koneen viestintää johtanut Liisa Kivelä. Haastattelijana Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

Huhuu työyhteisö, vieläkö olet täällä?

Työyhteisöviestinnän merkityksen kasvu on jo pidemmän ajan trendi. Koronan aiheuttama etäaika on saanut meidät pohtimaan entistä enemmän sitä, miten me kommunikoimme työpaikalla ja miten työyhteisöt toimivat.

Voiko työyhteisössä olla vääränlaisia tyyppejä ja miten ongelmat nostetaan fiksusti pöydälle? Mitä etäaika on tehnyt työyhteisöille ja työyhteisöviestinnän johtamiselle? Pitääkö johtajan olla aina tavoitettavissa ja miten hän pitää huolta vuorovaikutusjaksamisestaan.

Tiedotusosaston deskillä päivystävät tässä jaksossa Tampereen yliopiston viestintätieteiden apulaisprofessori Leena Mikkola ja Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo. 

Brändi liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurin työkaluna 

Brändin ja strategian pitäisi kulkea käsi kädessä. Päälleliimatussa brändissä taistellaan logon väristä tai muista pikkuseikoista, kun taas aito brändi on tapa toteuttaa ja viestiä strategiasta. Jos brändi ei ole hallittu ei yrityksen strategiakaan ole kovin kirkas, uskoo brändikonsultti Petri Uusitalo Tiedotusosaston haastattelussa.

Aina ei tulla ajatelleeksi brändin yhteyttä organisaatiokulttuuriin. Syvän ristiriidan saa aikaiseksi sillä, että asiakkaille väitetään sellaista, mitä organisaatiokulttuuri ei pysty allekirjoittamaan. Joillekin yrityksille brändin hallinta ohjaa organisaatiokulttuuria jopa rekrytointeihin asti.

Kuuntele Petri Uusitalon haastattelu ja vie organisaatiosi brändi kokonaan uudelle tasolle.
Haastattelijana Siina Repo.

USA:n vaalikampanjointi somessa

Yhdysvaltain vaaleista on tullut vahvasti somevaalit ja korona vahvisti entisestään virtuaalista kampanjointia.

Strategisella kampanjoinnin kohdentamisella on USA:n vaaleissa suomalaiseen politiikkaan verrattuna huomattavasti merkittävämpi rooli ja suuri osa kohdentamisesta tapahtuu somessa. Donald Trump ja Joe Biden upottivat sosiaaliseen mediaan kaikkiaan lähes 200 miljoonaa euroa, mutta sen lisäksi somessa vaikuttaa vielä tuntematon määrä mikrovaikuttajia.

Ylen ulkomaantoimittaja ja datajournalisti Satu Helin kertoo, miltä Yhdysvaltojen presidentin vaalit 2020 ovat näyttäytyneet somevaikuttamisen näkökulmasta.

Mediaviestintä kriisitilanteissa

Viestinnän asiantuntijoille kriisit tarkoittavat hikikarpaloita ja työn vaikeuskertoimen kasvamista. Organisaation maineen lisäksi vaakalaudalla on usein työntekijöiden jaksaminen.

Kun kriisi iskee, niin toimitukseen tilataan pizzaa. Asiantuntijaorganisaatioille median maailma on välillä todellinen mysteeri: Mitä toimittajat kriiseissä haluavat ja miten toimittaja ja viestijä voisivat ymmärtää toisiaan kiireessä paremmin?
Näistä teemoista Tiedotusosastolla on keskustelemassa viestintäkonsultti ja yrittäjä Merja Mähkä. Haastattelijana Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Äänitetty 7.10.2020.

.

Miten korona vaikutti viestinnän kysyntään?

Viestinnän ala on saanut koronakriisissä kolhuja, mutta toisaalta viestinnän merkitys ja sen näkyvyys ovat koronan vanavedessä kasvaneet. Viestintätoimistojen arki muuttui kertaheitolla, kun asiakkaat joutuivat reagoimaan äkillisesti muuttuneisiin markkinoihin.

Miten Suomen suurin viestintätoimisto Miltton koki koronan ja miten he näkevät koronan vaikuttaneen viestinnän alaan? Tästä Tiedotusosastolla on haastateltavana Milttonin viestintä- ja markkinointijohtaja Maria Vaismaa. Haastattelijana on Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Äänitetty 1.9.2020.

.

Millaista on hyvä yt-viestintä?

Koronakriisi on pakottanut monet yritykset yt-neuvotteluiden eteen ja työntekijöitä on ollut lomautettuna ennätysmäärät. Tarve ammattimaiselle kriisi- ja yt-viestinnälle on kasvanut ja hyvät neuvot ovat olleet tarpeen varsinkin silloin, kun yt:t vedetään läpi etänä.

Millaista on hyvä yt-viestintä, missä järjestyksessä mistäkin asiasta viestitään ja mitkä ovat tyypillisimpiä viestintämokia yt:iden yhteydessä?

Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo haastattelee yt-viestinnästä viestintätoimisto Ellun Kanojen kriisiviestinnän johtavaa asiantuntijaa Antti Pikkasta. Äänitetty 28.8.2020.

Tiedotusosaston korona-special

Koronavirus on saanut koko maailman polvilleen ja koko kriisin lopullista vaikutusta yhteiskuntaan voi vain arvailla.

Mitä korona merkitsee viestinnän alalle ja miten olemme ylipäätään onnistuneet viestimään näin laajan poikkeustilan aikana? Tästä keskustelemassa on viestintätoimisto Tekirin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Haastattelijana on Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Haastattelu tehty 20.3.2020.

.

Vaikuttajamarkkinointi viestijän näkökulmasta

Mitä vaikuttajamarkkinointi on käytännössä, mitä hyötyä siitä on ja miksi viestijän pitäisi olla siitä kiinnostunut? Vaikuttajat auttavat organisaatioita pääsemään lähelle yleisöjä, mutta miten valitaan juuri se oikea vaikuttaja? Miten vaikuttajamarkkinointia tehdään mahdollisimman tehokkaasti eettiset seikat mielessä pitäen?

Vieraanamme on Ping Helsingin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti. Haastattelu tehty 26.6.2019..

.

Media, mitä tahdot viestiijältä ja asiantuntijalta?

Voiko viestijältä tilata mediahuomiota ja pääjutun maakunnan ykköslehteen? Mitä journalistit ajattelevat ja miten viestijöiden pitäisi heidän kanssaan toimia? Tässä jaksossa puhutaan mediaviestinnästä, sen merkityksestä, asiantuntijoiden esiintymisestä medialle ja siitä, miten viestijä voi sparrata organisaationsa asiantuntijoita esiintymään medialle paremmin.

Vieraanamme on MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Jakso on äänitetty 29.5.2019 ennen Eevan nykyistä työtä MTV:llä, jolloin hän toimi viestintäyrittäjänä ja asiantuntijoiden media- ja esiintymisvalmentajana.

.

Asiantuntijan ja johtajan vuorovaikutustaidot – miten teknologia vaikuttaa vuorovaikutustaitoihimme?

Asiantuntijoilta ja johtajilta edellytetään yhä parempia vuorovaikutustaitoja. Työelämässä on vaikea pärjätä, jos vuorovaikutustaidot ovat heikot. Vuorovaikutus on myös johtamisen peruselementti, sillä on mahdotonta olla johtaja ilman vuorovaikutusta johdettavien kanssa.

Millaisia vuorovaikuttajia me suomalaiset olemme? Miten teknologia vaikuttaa vuorovaikutustaitoihimme ja käytäntöihin? Onko maksimaalinen vuorovaikutuksen määrä aina pelkästään hyvä asia? Entä onko vuorovaikutus pääasiassa puhumista vai kuuntelemista? Tiedotusosaston vieraana on Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus. Haastattelu tehty 18.6.2019.

.

Esiintymistaidot: Voiko seinäruususta tulla lavaleijona?

Esiintymistaitoja tarvitaan yhä enemmän, kun asiantuntijuus henkilöytyy ja myös viihteellistyy. Viestijöiden tehtäviin kuuluu yhä useammin sparrata muita esiintymään. Toisaalta moni organisaatio järjestää erilaisia tapahtumia ja keskustelupaneeleita, joissa viestijäkin on esillä ja moderoi tilaisuuksia. Enää ei haluta kasvottomia organisaatioita, vaan ihmisiä estradille. Voiko seinäruususta sitten saada lavaleijonaa ja mitä lopulta on lavakarisma?

Tässä jaksossa puhumme esiintymistaidoista juontaja, viestintäyrittäjä ja toimittaja Peter Nymanin kanssa. Haastattelu tehty 29.5.2019.

.

Vievätkö bitit ja botit meidän työmme?

Mikä on teknologian vaikutus työelämäämme, tulevaisuuden liiketoimintoihin ja viestintään? Tässä jaksossa Tiedotusosastolla pohditaan, miten teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiimme ja millainen voisi olla tulevaisuuden viestintätoimisto.

Vieraanamme on huippusuosittu Piilaaksossa ja Sibelius-Akatemiassa opiskellut yleisömagneetti, futuristi, keksijä, säveltäjä Perttu Pölönen. Haastattelu tehty 29.5.2019.

.

Uudistuminen, osaaminen ja viestinnän johtaminen

Johtaja, ota viestintä tosissasi! Johtajilla olisi vieläkin parannettavaa asenteissaan viestinnän merkitystä kohtaan. Näin sanoo Osuuspankin entinen pääjohtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Reijo Karhinen. Viestinnällä rakennetaan luottamusta, joka puolestaan on tärkeä avain menestykseen.

Yritysten pitäisi myös katsoa peiliin, kun valittavat osaamispulasta: jokaiseen yritykseen pitäisi luoda sisälle jatkuvan oppimisen kulttuuri eikä heti huutaa yhteiskuntaa apuun.

Tässä jaksossa aiheenamme on uudistuminen, osaaminen ja viestinnän johtaminen. Haastattelu tehty 4.6.2019.

.

Arvopohjainen viestintä lisää luottamusta

Tutkimusten mukaan ihmiset odottavat organisaatioilta yhä enemmän arvotekoja. Arvojen esille tuominen lisää luottamusta ja tuo buustia liiketoimintaan. Miten sitten viestiä oikealla tavalla arvoista ja miten säilyttää linja myös kriisien keskellä? Mitä jokainen voisi tehdä arvopohjaisemman viestinnän eteen?

Tiedotusosaston vieraana ovat viestintätoimisto Kaiku Helsingin konsultit Laura Vuorio-Kuokka ja Petteri Puustinen. Haastattelu tehty 13.6.2019.

.

Jargon, viestinnän ensimmäinen kuolemansynti

Viestintää syytetään joskus taipumuksesta jargoniin eli ammattislangiin tai kapulakielisyyteen. Millainen perisynti jargon viestinnässä todellisuudessa vielä tällä hetkellä on ja miten siitä pääsee eroon? Onko jargonin syy johdossa vai viestijöissä?

Tässä jaksossa Tiedotusosastolla pureudutaan jargoniin. Vieraanamme on viestinnän yrittäjä ja kouluttaja Katleena Kortesuo.

.

Viestijän paikka organisaatiossa –  strateginen muutoksentekijä vai kallis sihteeri?

Mikä on viestijän paikka organisaatiossa ja mitä viestintä voi parhaimmillaan yritykselle tarjota? Osaavatko organisaatiot hyödyntää viestinnän koko potentiaalin vai vieläkö viestijöitä karsinoidaan liikaa tukitehtäviin? Miten portit johtoryhmään aukeavat? Puhumme tässä jaksossa viestijästä muutoksen tekijänä sekä viestijän roolista strategisessa työssä.

Tiedotusosaston vieraana on strategisen viestintätoimiston Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja ja muutoksentekijä Kirsi Piha. Haastattelu tehty 13.6.2019.

Lue tiivistelmä jaksosta ja osallistu keskusteluun aihetunnisteella #Tiedotusosasto!

Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.

Viestinnällä ja vuorovaikutuksella on yhä suurempi merkitys johtamisessa, politiikassa, yrityksissä ja ylipäätään kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa. Johtaminen on viestintää. Myös tulevaisuuden menestykset ja tappiot ovat usein yhteydessä viestintään. Siksi on tärkeää ymmärtää viestintää ja sen mekanismeja.

Halusimme tehdä podcastin, jossa avataan, mitä kaikkea viestintä on, miksi siihen kannattaa käyttää resursseja ja miten viestintää voi tehdä entistä paremmin. Tiedotusosasto on suunnattu kaikille viestinnän parissa työskenteleville, viestinnästä, tulevaisuudesta ja yhteiskunnasta kiinnostuneille johtajille sekä asiantuntijoille.

– Siina Repo, toiminnanjohtaja Viesti ry