Viesti-blogissa tällä kertaa tunnelmia projektinhallintakoulutuksesta, johon Viestin jäsenet osallistuivat Tampereella 23.1.2015.

Projektityö on työelämän lisääntyvä toimintamalli. Päivän koulutus projektipäällikkyydestä oli erinomainen kattaus viestinnän ammattilaisen työkalupakkiin. Viekö projekti sinua vai sinä projektia -koulutus viestijöille räätälöitynä antoi virtaa ja tehokkuutta suunnitelmien toteuttamiseen. Vielä alku oli helppoa, kun prosessin ja projektin erot tulivat selkäytimestä oikein. Monet muut projektihallinnan knopit tuottavat koulutukseen käytetyn ajan monin verroin takaisin tulevissa projekteissa.

sanapilvi_punainenOlennaisia projektihallinnan peruselementtejä on jäänyt vuosien varrella toteuttamatta intuitiolla vedetyissä verkkoprojektien ja intranettien uudistushankkeissa tai vuosikertomusten, teematilaisuuksien ja asiakasseminaarien toteutuksessa. Nämä vain mainintoina tyypillisimmistä viestinnän projekteista toimialasta riippumatta.

Täytyy todeta, että tähän saakka vedetyissä projekteissa on menty neulansilmän läpi ja voi vain olla tyytyväinen saavutuksiinsa. Projektikoulutuksen tiedoilla todennäköisesti olisi säästynyt vähemmällä työllä.

Työ kuin työ entistä enemmän projektiluontoista

Työn luonne on länsimaissa muuttunut. Työ kuin työ on entistä enemmän projektiluontoista, sanoi johtava konsultti. Siihen suuntaan on selvästi muuttunut myös viestijän työ. Koulutus oli erinomainen kokemus ja opit tunnistettavissa ja sovellettavissa sellaisinaan kaikkiin viestinnän hankkeisiin. Ahaa-elämyksiä koettiin pitkin päivää. Muistilistana opitusta ja päivän aikana käydystä keskusteluista:

#1: Prosessin ja projektin ero on päivänselvä. Projektilla on alku ja loppu, prosessilla ei välttämättä.
Projektilla on organisaatio ja resurssit, joita on johdettava.
#2: Haltuunotossa auttaa selkeä rajanveto siitä, kuka vastaa, kenellä on projektinhallinta.
#3: Tarjouspyynnön laatu vaikuttaa projektin onnistumiseen. Keskity tarjouspyyntöön, vain hyvällä työsuunnitelmalla voit korjata tilannetta.
#4: Riskit ja mahdollisuuskeskustelu on käytävä läpi ennen toteutussuunnitelmaa.
#5: Työn osittaminen on järkevää.
#6: Muutosvastarinta on positiivinen merkki siitä, että jotain tapahtuu.
#7: Hyvä projektipäällikkö on myös hyvä muutosjohtaja.
#8: Projektipäällikkö pitää huolta siitä, että projektiorganisaatio on kunnossa.
#9: Projektihallinnon pettäminen tuottaa aina pahoinvointia.
#10: Jatkuva arviointi peruslähtökohdaksi.

Muuta olennaista mieleenpainuvaa päivän aikana olivat hieman yllättävätkin projektipäällikön ominaisuudet, joista moni sai armon epäilyihinsä projektipäällikön kyvyistään. Opimme miten erityistyökalujakin tärkeämpää on projektipäällikön tavoitteellinen jämäkkyys projektin takellellessa. Sudenkuoppien väistelyssä se on kaiken a ja o.

Pia Valtonen

Kirjoittaja on Viestin toiminnanjohtaja.

Päivän antia käsitellään myös Hanke viestii -tiimin blogissa, jossa päivään osallistunut Marja-Liisa Torniainen pohtii, miten onnistunut viestintä näkyy myös projektin onnistumisessa.