Kesän alku tarkoittaa monelle viestinnän opiskelijalle myös viestinnän harjoittelua – ensimmäistä oman alan työpaikkaa. Harjoitteluilla on merkittävä rooli siinä, miten koko ala nähdään, kuinka paljon työvoimaa viestinnän alalle suuntautuu tulevaisuudessa ja millaiseksi kunkin harjoittelijan oma ura kehittyy.

Viestinnän opiskelijoilta kuulee toisinaan huolestuttavia ajatuksia ja kokemuksia harjoitteluista.

Mikä harjoittelussa huolettaa?

Monet työharjoittelun aloittaneet tai sitä hakevat nostavat huolen aiheeksi muun muassa harjoittelijan vastuun. Vaikka harjoittelijat ovat innokkaita oppimaan ja uskovat omaan potentiaaliinsa, heitä huolettaa liiankin vastuulliset tehtävät. Moni pelkää esimerkiksi sitä, että he jäävät lomien ajaksi yksin hoitamaan sellaisia vastuullisia työtehtäviä, joista normaalisti reilusti kokeneemmat kollegat vastaisivat. Toisaalta taas harjoittelijat kaipaavat heidän osaamistasoaan vastaavia vastuutehtäviä ja projektikokonaisuuksia. Toisinaan kuulee myös huolta siitä, onko harjoittelijan titteli vain naamio vastuullisille asiantuntijatehtäville ja oikeutus maksaa työstä huomattavasti vähemmän palkkaa kuin muille asiantuntijoille.

Myös palkattomat harjoittelut huolettavat ja syystäkin. Vaikka moni tekee harjoittelun usein opintojensa ohella, ei työstä maksettavaa palkkaa voida laskea sen mukaan, mitä muita etuuksia harjoittelija mahdollisesti saa esimerkiksi Kelalta. Sekin on mahdollista, etteivät kaikki harjoittelijat ole opintotukeen oikeutettuja. Joka tapauksessa tukikuukausia on mahdollista saada vain rajoitetun ajan ja ne on tarkoitettu opiskelun mahdollistamiseksi, eivät palkan korvikkeeksi tai palkkatueksi. Jos harjoittelija tekee töitä yrityksen liiketoiminnan tai toiminnan jatkuvuuden eteen, on siitä perusteltua maksaa rahallinen korvaus siinä missä muillekin työntekijöille. Palkkasuosituksemme viestinnän harjoittelulle on vähintään 1387 euroa kuukaudessa. Löydät palkkasuosituksen opintopisteittäin täältä.

Jotkut harjoittelijoista kertovat myös, että epäselvyys työtehtävissä ja vastuunjaossa kuormittaa ja vaikuttaa negatiivisesti käsitykseen koko alasta. Myös työyhteisön ulkopuolelle jättäminen koetaan kuormittavaksi.

Miten pitää hyvää huolta harjoittelijasta?

  • Luota nuoriin diginatiiveihin ja anna heille mahdollisuus loistaa. Kokemusta tärkeämpää on into ja motivaatio oppia. Monet nuoret oppivat myös erilaiset järjestelmät nopeasti pienellä perehdytyksellä. Kehittymisen halu palvelee loppujen lopuksi myös työnantajaa – saat harjoittelijasta parhaimmillaan äärimmäisen tärkeän ja hyvän työntekijän, joka tuo esiin uusia ideoita kuplan ulkopuolelta. 
  • Ota harjoittelija kokonaisvaltaiseksi työyhteisön jäseneksi. Puhuttele samalla tavalla kuin muitakin työyhteisön jäseniä on tapana puhutella. Osallista ja ota hänet mukaan työyhteisön yhteisiin tapahtumiin.
  • Perehdytä harjoittelijat kunnolla – niin työtehtäviin kuin organisaatiokulttuuriin ja organisaatiolle tyypillisiin työskentelyn tapoihin. 
  • Nimeä harjoittelijalle vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön voi sitouttaa esimerkiksi tarjoamalla pienen erilliskorvauksen harjoittelijan perehdyttämisestä ja ohjauksesta. Erityisesti vastuuhenkilön tehtävänä on ohjata, antaa palautetta ja jakaa tietoa harjoittelijalle.
  • Anna harjoittelijan harjoitella. Hyvä keino siihen on luottaa osaamiseen, antaa rohkeasti ja riittävästi vastuuta pienistä kokonaisuuksista, mutta olla samalla tukena matkan varrella. Monien taidot pääsevät esiin vasta sitten, kun niille annetaan tila ja mahdollisuus loistaa.
  • Kuuntele harjoittelijaa. Kaipaako hän lisää vastuuta tai ovatko työtehtävät liiankin vastuullisia? Missä hän kaipaa apua ja ohjausta? Toiset kaipaavat enemmän ja toiset vähemmän vastuuta tai ohjaamista. Suhteuta työtehtävät ja ohjaaminen kullekin harjoittelijalle sopivaksi.
  • Arvosta harjoittelijan osaamista ja osoita arvostus myös palkalla. Viestin palkkasuositukset harjoittelijoille löydät täältä. Asianmukainen korvaus tehdystä työstä on myös hyvän työnantajamielikuvan luomista. Harjoittelijat eivät ole kuitenkaan loppuelämäänsä harjoittelijoita.
  • Kannusta ja kuuntele uusia ajatuksia. Voit parhaimmillaan itsekin oppia harjoittelijoilta uusia taitoja tai alan tuoreinta tietoa ja trendejä

Pidä siis huolta harjoittelijasta. He ovat tulevaisuuden toivo ja työelämän nousevia tähtiä. Ei anneta heidän loiston sammua ennen aikojaan.

Anni Haaparanta Viesti ry

Anni Haaparanta

Viesti ry