Viestinnällä on kiistaton strateginen merkitys kirkon perustehtävän kannalta. Uusi opas auttaa kirkon viestijöiden palkanmäärityksessä ja selventää viestinnän roolia. – Kirkon viestintäympäristö on muuttunut yhä vaativammaksi, ammattijärjestöt muistuttavat.

Kirkon viestijät -opas

Juuri julkaistu kirkon viestijöiden virka- ja työsuhdeopas avaa seurakuntien viestintätehtävien osaamisvaatimuksia, työskentelyolosuhteita, merkitystä organisaatiolle ja kehityssuuntaa sekä paikallisen sopimisen paikkoja.

Akavan Erityisalojen ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n opas on tarkoitettu työntekijöille, työnantajille ja esihenkilöille tukemaan viestintätehtävien palkanmääritystä sekä viestinnän roolin ja merkityksen määrittämistä seurakunnissa.

– Kirkko ja seurakunnat ovat julkisuudessa jatkuvan tarkkailun ja arvioimisen kohteena. Tämän päivän viestintäympäristö on entistä vaativampi, joten viestinnän kokonaisuuden ja vaikutuksen ymmärtäminen edellyttää viestinnän korkeakoulutettua erityisosaamista, sanoo oppaan toinen kirjoittaja, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.

– Kirkon viestijän kannattaa tuoda työssään esiin viestinnän strateginen rooli, yleistyneet kriisiviestintätilanteet ja esimerkiksi sosiaalisen median tuoma paine, Repo lisää.

– Kirkon viestijät antavat sanat, muodot ja välineet sille, miltä kirkko näyttää sekä sisälle että ulospäin. Viestinnän strateginen merkitys on kiistaton, jotta kirkko onnistuu perustehtävässään suhteessa seurakuntalaisiin ja muuhun yhteiskuntaan, toteaa oppaan toinen kirjoittaja, työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Haluamme oppaan avulla avata sitä, mistä viestinnän tehtävien vaativuus tulee, miten toimintaympäristö on muuttunut ja mistä pitää ja kannattaa maksaa palkkaa.

Uusi Kirkon viestijöiden virka- ja työsuhdeopas julkistetaan Kirkon viestintäpäivillä 2.9.2021.

Oppaan löydät klikkaamalla seuraavaa linkkiä Kirkon viestijöiden opas 2021.

Lisätietoja:

työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat, puh. 040 590 5693, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

viestintäpäällikkö Anni Haaparanta, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti, puh. 040 194 1344, anni.haaparanta@viesti.fi