Eettisyys, luotettavuus ja vastuullisuus hallitsevat nyt globaalisti. Kuluttaja äänestää nopeasti lompakollaan ja somen nopeus on valheelle armoton. Meillä ei ole enää varaa minkäänlaiseen manipulointiin. Viestintää, mainontaa ja journalismia yhdistää se, että jokaisen liiketoiminnallinenkin etu on edistää työssään luotettavuutta, eettisyyttä ja faktapohjaisuutta.

Olin eilen (22.3.) kuuntelemassa Shortlistin järjestämää keskustelua mainonnan etiikasta Helsingin Sanomatalolla.

Yleisön edessä mainostoimisto Hasan & Partnersin osakas, Ami Hasan puolusteli tuottamaansa turvekampanjaa, jossa esitetyt väitteet Helsingin Sanomat esitti epätosiksi.

Jutun julkaisun jälkeen Turveinfon nettisivuilta oli hiljaisuudessa poistettu Hesarin kyseenalaistamia kohtia.

Eettisyys ja luotettavuus ovat kimurantteja kysymyksiä. Shortlistin keskustelussa puhuttiin pääasiassa mainonnasta ja journalismista, mutta näiden kahden välimaastossa elää ja voi hyvin myös viestintä. Jokaisella alalla on omat eettiset ohjeensa, joilla pyritään edistämään luotettavuutta.

Viestintäyksikkö ei ole mainostoimisto eikä panttaamo, vaan tiedon valtaväylä.

Aloissa on paljon yhteneväisyyksiä, mutta jokaisella on myös oma tehtävänsä. Siksi luottamuksen lisäämiseksi on tärkeää pyrkiä erottamaan, mikä on mainos, mikä on viestintää ja mikä journalismia. Aina tämä rajanveto ei ole yksinkertaista.

Etenkin mainonta ja viestintä sekoitetaan helposti keskenään. Mainos toki edellyttää viestintää, mutta viestintäyksikkö ei ole mainostoimisto eikä toisaalta myöskään panttaamo, vaan tiedon valtaväylä. Näin sen ainakin pitäisi olla.

Viestintä elää faktoista niin kuin journalismikin

Totesin tilaisuudessa, että viestintä elää faktoista, niin kuin journalismikin. Varsinkin niille, jotka eivät ole työskennelleet molemmilla puolilla, asia vaikutti tulevan yllätyksenä.

Entisenä toimittajana en koe joutuneeni luopumaan faktantarkistuksesta viestinnässäkään. Monihan vaihtaa uransa varrella tehtäviä journalismista viestintään ja takaisinkin ilman sen suurempia rytmihäiriöitä. Sekin on osoitus yhdistävistä piirteistä.

Viestintä kirittää journalismia tiedonvälittäjänä.

Joka tapauksessa, osaava viestintä kirittääkin yhä voimakkaammin journalismia tiedonvälittäjänä.

Sisäministeriön viestintäpäällikkö Milla Meretniemi avasi eilen mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, että osa yleisöstä pitää viranomaista luotettavampana tiedon lähteenä kuin mediaa, sillä median tarjoama tieto koetaan toisinaan värittyneeksi.

Tulokset ovat tunnetusti sitä parempia, mitä enemmän kilpailua on. Lisääntynyt kiritys siitä, kenellä on tarkimmat faktat, on siis pelkästään hyvä asia. Parhaimpaan tulokseen päästään silloin, kun yleisö vielä kirittää lähdekriittisyydessä.

Valkoisen talon viestintätyyliä sivustaseuraavana voimme vain olla ylpeitä omasta osaamisestamme. Kun on selvästi paras, on helppo karistaa kannoilta pienetkin MV-lehden tyyppiset ratkaisut.

Eettisyys on uskottavuuskysymys

Etiikasta, faktoista ja luotettavuudesta puhutaan nyt siksi, että niiden on ymmärretty olevan organisaatioille merkittävä uskottavuuskysymys. Uskottavuus puolestaan on koko liiketoiminnan ja toiminnan a ja o.

Kuluttaja ei pelkää äänestää lompakollaan.

Niin kuin SEK:n luova johtaja Jari Ullakko sanoi eilisessä puheenvuorossaan 30 vuoden kansainvälisellä työkokemuksellaan: vastuullisuus ja eettisyys ovat päivän sana nyt koko maailmassa.

Tästä pitävät huolen kuluttajat, jotka edellyttävät organisaatioilta yhä läpinäkyvämpää, eettisempää ja luotettavampaa toimintaa. Kuluttaja ei pelkää äänestää lompakollaan.

Kaikenlainen epäilyttävä toiminta, oman edun ajaminen ja suhmurointi karkottaa sekä asiakkaat, sijoittajat että yhteistyökumppanit. Kiihkeässä somemaailmassa vaihtoehtoisista faktoista jää nopeasti kiinni ja seuraukset ovat helposti massiiviset.

Uskottavuusongelma on nopeasti koko liiketoiminnan ongelma. 

Uskottavuusongelma on nopeasti koko liiketoiminnan ongelma. Olkoon siis kysymys mainonnasta, viestinnästä tai journalismista, rehellisyys, eettisyys, avoimuus ja luotettavuus ovat kaiken toiminnan kulmakivi.

Siina Repo
Viesti ry:n toiminnanjohtaja, Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VEN:n jäsen