Viesti ry siirtyy kiinteään jäsenmaksuun 1.1.2022 alkaen

Viesti ry:n syyskokous päätti 18.11.2021 jäsenmaksun muuttamisesta prosenttiperustaisesta (1,1 %) jäsenmaksusta kiinteäksi jäsenmaksuksi 1.1.2022 alkaen. 

Päätöksen taustalla oli Viestin jäsenten pitkäaikainen toive kehittää jäsenmaksua yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Nykyisen prosentuaalisen jäsenmaksun hankaluutena on pidetty muun muassa sitä, että tulojen ja elämäntilanteiden vaihdellessa oman jäsenmaksun laskeminen on koettu työlääksi ja summa kalliiksi. Jäsenmaksua on pitänyt maksaa erikseen myös lomarahoista ja bonuksista, mutta 1.1.2022 alkaen kiinteä jäsenmaksu ei vaihtele kuukausittaisten tulojen vaihdellessa. Jäsenmaksu-uudistuksen valmistelutyössä huomioitiin jäsenkyselyssä syksyllä 2021 esiin nousseet toiveet. 

 

1.1.2022 alkaen jäsenmaksu jakaantuu neljään eri jäsenmaksuluokkaan

 

 • Jäsenmaksu 32 e/kk: Maksat jäsenmaksua, jos olet työ- tai virkasuhteessa tai muussa vastaavassa (esim. työsuhteinen freelancer).
 • Alennettu jäsenmaksu 16 e/kk: Olet oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun, jos olet työttömyyskassa Erkon etuutta saava (esim. työtön, lomautettu, vuorotteluvapaa), yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer.
 • Minimimaksu 8 e/kk: Olet oikeutettu minimimaksuun, jos et saa palkkaa tai työttömyyskassa Erkon etuutta (esim. työtön, lomautettu, perhevapaa, ase- ja siviilipalvelus, eläkeläinen, apuraha, palkaton sairausloma, kuntoutustuki, omaishoidontuki, hoitovapaa, aikuiskoulutustuki)
 • Opiskelijoiden jäsenmaksu 2,70 e/kk: Olet oikeutettu opiskelijoiden jäsenmaksuun, jos olet läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija etkä saa aikuiskoulutustukea.

Jäsenmaksuun kuuluu jatkossakin työttömyyskassa Erkon jäsenyys (pois lukien yrittäjät ja ammatinharjoittajat, jotka eivät voi kuulua palkansaajien kassaan), jos jäsen on liittymisen yhteydessä liittynyt myös työttömyyskassan jäseneksi.

Jäsenmaksusi määrittyy uuteen laskuun automaattisesti jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella. Lasku lähetetään alkuvuonna 2022 sähköpostiisi. Päivitäthän tietosi jäsenrekisteriin viimeistään tässä kohtaa. 

 

Jäsenmaksun maksaminen vuonna 2022

Voit maksaa jäsenmaksun entiseen tapaan Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai saamiesi maksutietojen perusteella omassa pankissasi. Voit myös edelleen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Kehitämme jäsenmaksun maksamisen tapoja aktiivisesti ja työskentelemme ahkerasti sen eteen, että saisimme e-laskun käyttöön vuoden 2022 aikana.


Ajankohtaisimman tiedon jäsenmaksu-uudistukseen liittyen löydät jatkossakin tältä sivulta. 
Päivitämme tämän sivun tietoja sen mukaan, kun saamme uutta tietoa Akavan Erityisaloilta maksukäytänteistä ja muista uudistukseen vaikuttavista asioista.

Kiinteän jäsenmaksun tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää jäsenmaksua kuitenkaan palveluista karsimatta. Haluamme olla houkutteleva vaihtoehto kaikille viestinnän alalla työskenteleville. Jäsenistömme erilaiset tarpeet ja vaihtelevat elämäntilanteet on pyritty huomioimaan ehdotuksessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Uudistuksen taustalla on Viestin jäsenten pitkäaikainen toive kehittää jäsenmaksua yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Jäsenmaksun kehittäminen on ollut pitkään myös Viestin strategiatyön keskiössä. Kiinteään jäsenmaksuun siirtyminen on ensimmäistä kertaa mahdollista Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen päätöksen myötä.  

Nykyisen prosentuaalisen jäsenmaksun hankaluutena on pidetty muun muassa sitä, että tulojen ja elämäntilanteiden vaihdellessa oman jäsenmaksun laskeminen on koettu työlääksi ja summa kalliiksi. Viestin mediaanimaksu on tällä hetkellä 37 euroa ja keskiarvo 36,50 euroa kuukaudessa. Olemme halunneet laskea jäsenmaksuja niin alhaisiksi, kuin mahdollista.

Maksaminen on osoittautunut hankalaksi esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa työnantaja ei peri maksua suoraan palkasta ja palkkalaskelman mukainen jäsenmaksu on jäänyt jäsenen maksettavaksi takautuvasti tai myöhässä palkkapäivän ollessa eräpäivän jälkeen.

Osalle jäsenistä on ollut myös epäselvää se, mistä palkan osasta jäsenmaksua maksetaan. Jäsenmaksu pitää prosenttimallissa maksaa erikseen myös lomarahoista ja bonuksista, mutta 1.1.2022 alkaen kiinteä jäsenmaksu pysyy samana myös kuukausittaisten tulojen vaihdellessa.

Valtaosalla akavalaisista liitoista on jo käytössä kiinteä jäsenmaksu. Pyrimme tekemään muutokset siten, että säilymme jatkossakin kilpailukykyisenä vaihtoehtona viestijöille ja palvelumme ovat entistäkin houkuttelevampia. 

Jäsenmaksun kehittäminen on ollut pitkään Viestin strategiatyön keskiössä. Muutos on vaatinut pidemmän ajan sisäistä valmistelutyötä. Kiinteä jäsenmaksu on ollut mahdollista ensimmäistä kertaa vasta nyt Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen myötä.

 

Viesti on Suomen ainoa ammattijärjestö viestintäalan ammattilaisille, viestintää johtaville ja viestintää opiskeleville. Ammattijärjestö tukee viestijöitä työelämässä ja kehittää parempaa työelämää meille kaikille. 

Viesti eroaa muista ammattijärjestöistä viestinnän alan painotuksellaan. Tarjoamme jäsenillemme monipuolisesti alan koulutuksia, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä ajankohtaista tietoa viestintäalasta ja työelämästä. Seuraamme viestintäalan kehitystä ja pyrimme vaikuttamaan sen arvostukseen. Lisäksi Viestin kattojärjestö Akavan Erityisalat sekä keskusjärjestö Akava ajavat monipuolisesti paremman työelämän etuja. 

Ammattiliitot valvovat oikeuksiasi työelämässä. Liitot neuvottelevat puolestasi kaikista tärkeistä kysymyksistä: oikeudenmukaisesta palkasta, työajasta, vapaista, tasa-arvosta, työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta. Kuulumalla Viestiin lisäät viestinnän alan työntekijöiden neuvotteluvoimaa. 

Monet työelämän tärkeät uudistukset ovat ammattiliittojen ansiota. Näihin kuuluvat mm. neljän viikon kesäloma ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Ammattijärjestöt ovat olleet vaikuttamassa myös perhevapaauudistukseen.

Edunvalvonnan ja Akavan Erityisaloihin kuulumisen kautta huolehdimme jäsentemme työelämän kehittämisestä. Me pidämme jäsentemme puolta silloin, kun töissä on pulmatilanteita. Valvomme jäsentemme etuja työehtosopimusneuvotteluissa ja olemme mukana rakentamassa työelämän kestävää kehitystä sekä liittoon kuuluvien alojen arvostuksen nousua. Jäsenemme saavat kauttamme neuvoja ja apua mm. työsopimuksiin, palkkaukseen, urakehitykseen ja muihin työhön liittyviin kysymyksiin.

Tulet jatkossakin saamaan meiltä parhaat palvelut viestijöiden tarpeisiin. Osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun palvelumme pysyvät laadukkaina ja ajankohtaisina. Kehitämme myös jatkuvasti jäsenetujamme jäsentemme toiveita ja tarpeita kuuntelemalla. Pidämme tärkeänä sitä, että palveluiden taso pysyy laadukkaana jatkossakin.

Ammattijärjestön jäsenmaksuun sisältyy jatkossakin työttömyyskassa Erkon palvelut, mutta sen lisäksi 

 • saat kattavaa palkka-, ja työsuhdeneuvontaa
 • pääset hyödyntämään lakipalveluitamme (työsuhdejuristi & perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta) 
 • saat jäsenyyteen kuuluvaa henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
 • voit osallistua maksutta järjestämiimme ajankohtaisiin viestinnän koulutuksiin tai saat huomattavan alennuksen yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämistämme mentorointi- tai valmennusohjelmista
 • saat ympärillesi viestijöiden verkoston
 • sinut on vakuutettu (vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus)
 • saat paljon ostoetuja Member+-palvelusta (esim. edullisempaa asuntolainaa Danske Bankista)
 • Akavan Erityisalojen liitto valvoo etuasi ja on mukana VES, KVTES ja KirVESTES -neuvotteluissa.

Jäsenetujen arvo vuodessa on keskimäärin:

Jäsenedut Viesti ry

Muistathan, että ammattijärjestön jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Yhdistyksen syyskokous on päättänyt, että uusi jäsenmaksu tulee voimaan 1.1.2022. Joulukuussa 2021 maksu peritään vielä prosentuaalisena.

Varmistathan tässä kohtaa, että sähköpostisi ja muut tietosi ovat ajan tasalla jäsenen verkkoasioinnissa. Tulet saamaan uuden laskun sähköpostiisi alkuvuonna 2022. 

Jäsenmaksusi määräytyy automaattisesti jäsenen verkkoasioinnissa olevien tietojen perusteella.

Tiedotamme maksukäytänteistä mahdollisimman pian. Seuraathan meiltä ja Akavan Erityisaloilta saamia sähköposteja.

 

Jos sinulla on jo käytössä työnantajaperintä, Akavan Erityisalat lähettävät tämän hetken tietojen mukaan työnantajallesi suoraan päivitetyt maksutiedot tämän vuoden loppuun mennessä.

Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa työnantajallesi muutoksesta.

Kun saamme lisätietoja työnantajaperinnästä, tiedotamme siitä sähköpostitse. 

Kiinteä jäsenmaksu on jaettu neljään eri jäsenmaksuluokkaan.

Jäsenmaksusi määräytyy automaattisesti verkkoasioinnin tietojen mukaan, minkä takia on tärkeää päivittää tiedot jäsenen verkkoasioinnissa viimeistään nyt. Saat tiedon uudesta jäsenmaksustasi Akavan Erityisalojen lähettämässä laskussa. Lasku tulee sähköpostissa alkuvuodesta 2022.

Jäsenmaksu 32 e/kk

Maksat jäsenmaksua, jos olet työ- tai virkasuhteessa tai muussa vastaavassa, olet esimerkiksi työsuhteinen freelancer.

Alennettu jäsenmaksu 16 e/kk
 • Työttömyyskassa Erkon etuutta saava
  • Esim. työtön, lomautettu tai vuorotteluvapaalla oleva, joka saa etuutta työttömyyskassa Erkosta
 • Yrittäjä, ammatinharjoittaja, freelancer
Minimimaksu 8 e/kk
 • Olet oikeutettu minimimaksuun jos et saa palkkaa tai Erkon etuutta, esim.
  • olet työtön tai lomautettu
  • eläkeläinen
  • perhevapaalla
  • ase- ja siviilipalveluksessa
  • saat apurahaa
  • olet palkattomalla sairauslomalla
  • saat kuntoutustukea, omaishoidontukea tai sairauspäivärahaa
  • olet hoitovapaalla.
  • saat aikuiskoulutustukea
Opiskelijoiden jäsenmaksu 2,70 e/kk
 • Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija, joka ei saa aikuiskoulutustukea. 
 • Olet myös oikeutettu opiskelijamaksuun, jos teet opintojen ohella
  • Kesätöitä tai kausitöitä
  • Osa-aikatöitä
  • Harjoittelun
 • Kun alat käydä kokoaikatöissä (ei harjoittelu, kesätyö, kausityö), siirryt palkansaajaksi ja maksat perusjäsenmaksua, vaikka opintosi olisivat vielä kesken.

Ei. Prosenttimaksu poistuu kokonaan käytöstä 1.1.2022 alkaen.

Voit maksaa jäsenmaksun entiseen tapaan Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai saamiesi maksutietojen perusteella omassa pankissasi. Voit myös edelleen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Kehitämme jäsenmaksun maksamisen tapoja aktiivisesti ja työskentelemme ahkerasti sen eteen, että saisimme e-laskun käyttöön vuoden 2022 aikana.

Työnantajaperintä on jatkossakin mahdollista ja päivitetty valtakirja lähetetään työnantajaille niin pian kuin mahdollista.

Jos maksat laskusi itse, saat lisätietoja maksamisesta alkuvuonna 2022 sähköpostiin lähetettävästä laskusta.

 

Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksen päätöksen myötä osa muistakin jäsenyhdistyksistä tulee esittämään syyskokoukselleen kiinteään jäsenmaksuun siirtymistä.

Työttömyyskassan jäsenyys on halvempi, koska se ei tarjoa muita palveluita kuin ansiosidonnaisen päivärahan. Kassat eivät neuvottele työehdoista ja yleiskorotuksista, toisin kuin ammattiliitot. Liittoon kuuluminen on työelämän vakuutus. Viestin jäsenenä saat juuri viestijöiden tarpeita vastaavia tapahtumia, mentorointiohjelmia, lakipalveluita, webinaareja, vakuutuksia ja uraneuvontaa. Valtaosa palveluistamme sisältyy jäsenmaksun hintaan, etkä maksa enää ylimääräistä esimerkiksi koulutuksistamme tai tapahtumistamme.

Ei ole. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy jäsenmaksun hintaan. Työttömyyskassaan ei kuitenkaan ole pakko kuulua, vaikka suosittelemmekin sitä lämpimästi.

Opiskelijan jäsenmaksu on jatkossa kaikilta opiskelijoilta 2,70 e/kk.

 

Opiskelijan jäsenmaksuun ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat, jotka eivät saa aikuiskoulutustukea.

Olet myös opiskelijamaksuun oikeutettu, jos teet opintojen ohella

 • kesätöitä tai muita kausitöitä
 • osa-aikatöitä
 • harjoittelun.

Kun aloitat kokoaikatyön (ei harjoittelu, kesätyö, kausityö), siirryt palkansaajaksi ja maksat perusjäsenmaksua, vaikka opintosi olisivat vielä kesken.

 

 • Opiskelijat maksavat nykyisen mallin mukaan jäsenmaksua ainoastaan silloin, kun he ovat palkkatöissä tai palkallisessa harjoittelussa opiskelujensa lomassa. Halu tehdä töitä opintojen ohella on kasvanut viime aikoina, mutta myös puhe siitä, että töiden tekemisestä rankaistaan opiskelijoita. Tätä emme halua edistää omalta osaltamme, vaan haluamme kannustaa mahdollisuuteen kerryttää työkokemusta jo opintojen aikana ilman, että jäsenmaksu rokottaa tehdystä työstä.
 • Aiemmin jäsenmaksu (1,1 % työssäkäyvällä opiskelijalle) on ollut sidonnainen tuloihin ja sen mediaani on ollut viime vuosina 18–19 euroa. Haluamme laskea työssäkäyvien opiskelijoiden maksua tuntuvasti ja toisaalta joustavoittaa työn ja opiskelujen yhteensovittamista pitämällä maksun opintojen ajan edullisena, mutta samana kaikille opiskelijoille. Näin töiden tekemisen ja ammattijärjestön jäsenyyden yhteensovittamisesta ei tarvitsisi huolehtia. 
 • Opiskelijalounaan hinnalla on mahdollista saada työttömyysturva sekä ammattijärjestön tuki jokaisena kuukautena vuoden ympäri. Opiskelijahinta on voimassa niin kauan, kun olet läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija.
 • On erityisen tärkeää, että uran alkuvaiheessa ammattijärjestön ja viestijäverkoston tuki on saatavilla, kun ala on uusi ja työsuhteet hieman erilaisia muihin aloihin verrattuna. Haluamme tukea kaikkia opiskelijoita yhdenvertaisesti työuran alkutaipaleella, mutta myös varmistaa, että palvelut ovat heidän saatavilla, kun he niitä tarvitsevat. Emme kuitenkaan halua, että maksu nousee kohtuuttoman suureksi opiskelijabudjetille, on opiskelija sitten työssäkäyvä tai ei. 
 • Kiinteällä jäsenmaksulla turvataan työttömyyskassan työssäoloehdon kertyminen opiskelijaelämään luontaisten pätkätöidenkin aikana. Lisäksi jäsenmaksulla rahoitetaan opiskelijallekin tärkeitä oman osaamisen kehittämisen ja työllistymisen palveluita ja taataan näiden palveluiden jatkuvuus.
 • Jos jäät työttömäksi esim. heti valmistumisen jälkeen, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos olet ollut 26 viikkoa töissä ja työttömyyskassan jäsen sekä maksanut jäsenmaksusi (lisätietoa ansiopäivärahasta ja työssäoloehdosta löydät täältä). 
 • Opiskelijajäsenmaksumme sisältää automaattisesti työttömyyskassan jäsenmaksun eikä kassasta pois jääminen pienennä maksua. 

Kassaan kuuluminen on tärkeää ja haluamme kannustaa siihen, koska pelkkä Kelan työttömyysturva on ansiosidonnaiseen verrattuna merkittävästi pienempi. Huomaathan kuitenkin, että sinun tulee liittymisen yhteydessä itse valita, haluatko olla myös työttömyyskassan jäsen.

Kyllä, uusi jäsenmaksu tulee voimaan kaikille jäsenille 1.1.2022 alkaen.

Voit kuulua useampaan liittoon. Voit kuitenkin kuulua vain yhteen työttömyyskassaan.

Emmekö vastanneet vielä kysymykseesi? Kysy lisää laittamalla meille sähköpostia toimisto@viesti.fi. Palaamme kaikkiin viesteihin mahdollisimman pian. Lisäksi täydennämme tämän sivun kysymyksiä ja vastauksia tarpeen vaatiessa.

Ajankohtaisimman tiedon löydät jatkossakin tältä sivulta.

Viestin toimiston yhteystiedot:

toimisto@viesti.fi

044 700 4044

Jos sinua mietityttää jäsenmaksun maksamisen käytännön asiat, otathan silloin yhteyttä Akavan Erityisalojen jäsensihteereihin:

0800 135 370 (numero on maksuton)

Puhelinaika ti-to klo 9 – 14

jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi Muista mainita viestissä koko nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi.